Missie


Stichting Landgoed Beukenrode

Bestuur
In het bestuur van Stichting Landgoed Beukenrode zitten op dit moment de volgende personen:

Cees Otto voorzitter

Paul Zweers vicevoorzitter

Klaas Beens penningmeester

Erik van Eyk secretaris

Wim Bos bestuurslid

Leo Kathman bestuurslid

Arjan van der Veer bestuurslid

 

Vergoedingen

Met in achtneming van de fiscaal vrijgestelde vrijwilligersvergoedingen ontvangen bestuursleden een vrijwilligersvergoeding voor hun inzet. Gemaakte en voorgeschoten kosten ten behoeve van de Stichting Landgoed Beukenrode worden vergoed. Er worden geen beloningen verstrekt. De stichting heeft geen personeel in dienst.

 

Registratie
Stichting Landgoed Beukenrode is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41 17 90 58. Het BTW nummer is 30 02 548 B02.

 

Missie Beukenrode

Landgoed Beukenrode is geen aparte rechtspersoon, maar valt onder de Stichting Landgoed Beukenrode die eigenaar is van het landgoed. De naam Landgoed Beukenrode is bekend bij het publiek en de stichting wil daarom met deze naam naar buiten treden.

 

Het bestuur van Stichting Landgoed Beukenrode heeft de volgende missie voor Landgoed Beukenrode geformuleerd in een drietal doelen:

  • De stichting beheert het landgoed. De stichting houdt het Jachthuis, het Speelhuisje en het park in goede en integrale staat.
  • De stichting verhuurt gebouwen en opstallen op het landgoed om daarmee gelden te genereren om het voorgaande doel te realiseren.
  • De stichting beoogt niet het maken van winst. Eventuele winst na aftrek van de investeringen wordt aangewend voor doelen die te maken hebben met jeugdzorg.