ANBI informatie


Stichting Landgoed Beukenrode is bezig met het verkrijgen van de ANBI-status.
Vooruitlopend hierop publiceren wij onze beleidsnota en de jaarrekening over het jaar 2018.
Het aanvragen van de ANBI-status past binnen ons beleid om open te zijn naar onze huurders en samenleving  
Zodra de ANBI-status is goedgekeurd zullen hier meer gegevens over onze stichting worden gepubliceerd.