Vijver wordt uitgebaggerdDe vijver aan de voorkant van het Jachthuis moet nodig worden uitgebaggerd. Ook de beschoeiing (de houten plankieren als grens tussen water en land) zijn volledig versleten, zo niet rot, en moeten worden vernieuwd. We zijn al geruime tijd bezig daaraan te werken. Recent heeft een bodemonderzoek plaatsgevonden. De twee belangrijkste resultaten zijn (1) dat er sprake is van vervuild slib, met name vanwege een te hoog zinkgehalte en dat (2) het totaal gaat om ± 450 m3. Dat moet dus uit de vijver worden gehaald en worden opgeslagen buiten het Landgoed. We hopen – maar dat is nog niet zeker – dat in het vierde kwartaal van dit jaar kan worden begonnen met de baggerwerkzaamheden.