Vijver uitgebaggerdDe vijver voor het Jachthuis wordt dit jaar uitgebaggerd. De bagger is zodanig vervuild dat het in gesloten vrachtwagens van het terrein wordt verwijderd. Het parkeerterrein van de marinierskazerne heeft in de loop van de jaren zijn regenwater afgevoerd naar onze vijver. Dit leidde tot vervuiling van de vijver die nu aangepakt gaat worden.

 

Het is de bedoeling dat die vrachtwagens het terrein aan de achterkant van Beukenrode verlaten, zodat de bewoners en huurders daarvan zo weinig mogelijk last ondervinden. Als de datum voor het baggeren vaststaat, wordt dat aan huurders en omwonenden bekend gemaakt.