Start Meerjarenplan ParkbosHet komende jaar werkt het bestuur van het Landgoed aan een Meerjarenplan voor het parkbos bij Beukenrode. Eerder, in 2023, hebben we al een Tuinhistorisch Onderzoek laten uitvoeren waarin we de geschiedenis van o.a. het parkbos hebben laten onderzoeken. Op basis van dat onderzoek en met behulp van Copijn -Landschapsarchitecten, gaan we een schets maken voor het parkbos. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag of de huidige bomen struiken nog lang meegaan en wat daar eventueel voor in de plaats moet komen. Maar ook gaat het over de historische zichtlijnen: hoe kunnen deze worden hersteld en/of benadrukt? Het ligt in het voornemen dat het Meerjarenplan in het voorjaar wordt afgeleverd. In het najaar van 2024 willen we met de eerste fase van de uitvoering van het MJP te beginnen.