Onderhoud, energiebesparing en labels (2)Zorgvuldig beheer betekent dat de paviljoens moeten gaan voldoen aan de eisen van deze tijd. Begrippen als isolatie, energiebesparing en comfort kwamen niet voor in het vocabulaire van de bouwers in de jaren 50. Dat is nu wel anders.

 

In de paviljoens 2H en 2J-K is afgelopen jaar een begin gemaakt met een complete schilrenovatie. De daken zijn integraal vervangen door nieuwe daken met nieuwe keramische dakpannen en 40 zonnepanelen. Stalen inzetramen in de kozijnen zijn vervangen door nieuwe houten kozijnen. Alle glas werd dubbelglas, de spouwmuren zijn gevuld met isolatiemateriaal. Achterstallig onderhoud is weggewerkt, de panden zijn opnieuw geschilderd.

 

Een extern bureau heeft de energiemaatregelen getoetst, het verbruik van de panden berekend en aan de paviljoens 2H en 2J-K een certificaat toegekend met LABEL A. Wij zijn daar als Stichting Landgoed Beukenrode best een beetje trots op, maar zien het vooral als aanmoediging de aanpak in de resterende paviljoens een spoedig vervolg te geven.