Het jaarverslag 2020Penningmeester Klaas Beens heeft het jaarverslag 2020 voorgelegd aan het bestuur van Beukenrode die het verslag vervolgens heeft vastgesteld en de penningmeester heeft gedechargeerd.

 

Open het jaarverslag (PDF)

 

Aan het voorwoord van de penningmeester zijn de volgende hoofdlijnen ontleend:

  • De uitvoering van het Meerjarenplan uit 2018 loopt voorspoedig. Na de renovatie en verduurzaming van de panden 2 H en 2KJ wordt het pand 2 E aangepakt. Daarna is pand 2M-L aan de beurt. Overleg met de gemeente is gaande voor vervangende nieuwbouw voor de woningen 2A en 2B
  • De huidige huurder van het Jachthuis heeft laten weten einde 2021 te vertrekken. Het bestuur is in contact met een toekomstige exploitant.
  • In 2020 is een eerste digitale vriendenbrief verschenen. Het wordt verzonden aan de ruim 100 vrienden van Beukenrode.
  • Het bestuur blijft, ook nu de mariniers niet op korte termijn vertrekken, er naar streven om het park dat nu nog bij de mariniers hoort in beheer en/of in eigendom te verkrijgen. Daarmee wordt de eenheid van het gebied hersteld.
  • Het exploitatieresultaat in 2020 komt uit op ruim € 10.000. dat aan de algemene reserve wordt toegevoegd.
  • De Meerjarenbegroting voor de periode 20212025 laat een redelijk stabiele exploïtatie zien.