Duurzaam landgoed


Landgoed Beukenrode, monument met een duurzame toekomst

De Sint Augustinusstichting wil Landgoed Beukenrode behouden voor de toekomstige generaties. Deze parel op de Utrechtse Heuvelrug wordt zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat teruggebracht. Daarvoor zijn restauraties nodig van de monumenten op het landgoed.

 

Aan het Jachthuis is in de loop der jaren veel vertimmerd. Gelukkig is daar nooit heel veel budget voor geweest waardoor rigoureuze ingrepen zijn uitgebleven.
Restauratie moet leiden tot een verduurzaming van het gebouw. Een zorgvuldige opknapbeurt gaat het landhuis toekomstbestendig maken. Hierbij horen ook enkele ingrepen om het pand aan te passen aan de eisen van de huidige gebruikers.

 

Duurzaamheid en monumenten
Ecologisch bouwen en monumenten, gaat dat samen? We zijn geneigd om enkel vanuit een energieoogpunt naar gebouwen te kijken. Een oud gebouw - monument of niet - is minder energiezuinig dan nieuwbouw. Hoewel energiezuinigheid een belangrijk aandachtspunt blijft, is het niet allesbepalend bij verduurzamen. De stichting laat onderzoeken hoe er op het landgoed het beste duurzame energie kan worden opgewekt.
Uit de ‘ecologische’ restauratie van het Jachthuis die in 2016 wordt afgerond, blijkt dat duurzaamheid en monumenten prima samen. Omdat het een monument is, was het uitgangspunt te behouden wat er nog is, terug te brengen wat verdwenen is en te herstellen wat kapot is.


Kijk hier voor meer informatie over de restauratie van Beukenrode.

 

Goed materiaal
Op het gebied van materiaalgebruik zijn de voordelen van het in stand houden van een historisch gebouw onverwacht groot. Hoe ouder een gebouw, hoe minder ‘foute’ materialen erin verwerkt zijn. Veel schadelijke materialen zijn namelijk pas in de afgelopen decennia in de bouw geïntroduceerd.
Dus hoe meer je restaureert, hoe meer je kiest voor oude en ‘goede’ materialen. Lijnolieverf is tegenwoordig weer helemaal in de mode. Een uitzondering als loodverf bevestigt de regel.

 

 

Aardwarmte

Nu de aanschafkosten van de installaties dalen, komt het gebruikmaken van aardwarmte steeds meer binnen de mogelijkheden. Aardwarmte-installaties gebruiken elektriciteit die opgewekt kan worden met zonnepanelen.
De Sint Augustinusstichting gaat de mogelijkheden van aardwarmte in 2016 verkennen waarna de beste optie voor Beukenrode zal worden gekozen.