150 jaar Jachthuis Beukenrode


Geschiedenisboekje
Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Jachthuis heeft het bestuur van de Stichting Landgoed Beukenrode een boekje het licht laten zien getiteld:
“De geschiedenis van Beukenrode”. Dit boekje gaat over de geschiedenis van het Landgoed Beukenrode. Er zijn twee redenen om het boekje uit te brengen. In 2023 kwam een tuinhistorisch onderzoek gereed. In dat onderzoek werd de tuinhistorische waarde van het park van het Landgoed Beukenrode beschreven. Onderdeel van die beschrijving was ook de weergave van de geschiedenis van Beukenrode. We vonden het een gemiste kans als we die geschiedenis in de kast zouden laten liggen.

 

Een tweede reden is dat in 1872/1873 het huidige hoofdgebouw van Beukenrode is gebouwd, tegenwoordig het Jachthuis genoemd. In 2023 is dat 150 jaar geleden. Het boekje geeft in chronologische volgorde de ontwikkelingsgeschiedenis van het Landgoed Beukenrode weer. We beschrijven de geschiedenis van het landgoed in relatie met zijn omgeving. Als indelingscriterium is ervoor gekozen steeds bij verandering van eigenaar een nieuwe hoofdstuk te beginnen.

 

We wensen u veel leesplezier.

Geschiedenisboekje (PDF)