Goede grond voor zaken

"Beukenrode is een prachtige locatie om in totale ontspanning en rust te werken."
Meer informatie

Werken op een
inspirerende locatie

Bij het dorp Doorn ligt Landgoed Beukenrode. Rond het huis ligt een 22 hectare groot landgoedpark waar je heerlijk kunt wandelen. Het monumentale Jachthuis leent zich perfect voor vergaderingen, conferenties en partijen. U kunt zelfs op Beukenrode trouwen. Verscholen in het bos liggen bijgebouwen waar riante kantoor- en praktijkruimten in allerlei soorten en maten beschikbaar zijn.

 

Beukenrode is een prachtige locatie om in totale ontspanning en rust te werken. Het is een ideale plek voor alle mogelijke binnen- en buitenactiviteiten. We durven zelfs te zeggen dat het een fantastische plek is om jezelf te leren kennen...

 

Beukenrode beschikt over alle gewenste faciliteiten. Er zijn mogelijkheden om catering en andere diensten te laten verzorgen.
Het leven is te mooi om in een saaie omgeving je werk of activiteiten te doen!

Bedrijfsruimte

Landgoed Beukenrode verhuurt ruimte in de ruimste zin van het woord. Het landgoed biedt veel mogelijkheden. Een grote...
Meer

Landgoed

Landgoed Beukenrode, een opmerkelijk verhaal In 1748 staat ten westen van Doorn een hofstede met de naam Het Sand....
Meer

Jachthuis

Beukenrode in Trouw! ‘Hier komt geen airco. Nooit.’ Cokky Van Limpt −...
Meer
phpinfo()
PHP logo

PHP Version 7.2.11-2+0~20181015120801.9+stretch~1.gbp8105e0

System Linux server5.firstfind.nl 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.110-3+deb9u6 (2018-10-08) x86_64
Build Date Oct 15 2018 12:08:03
Server API FPM/FastCGI
Virtual Directory Support disabled
Configuration File (php.ini) Path /etc/php/7.2/fpm
Loaded Configuration File /etc/php/7.2/fpm/php.ini
Scan this dir for additional .ini files /etc/php/7.2/fpm/conf.d
Additional .ini files parsed /etc/php/7.2/fpm/conf.d/03-ioncube.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/15-xml.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-bcmath.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-bz2.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-curl.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-dom.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-gd.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-imagick.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-imap.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-intl.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-json.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-ldap.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-mbstring.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-odbc.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-pdo_odbc.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-pdo_pgsql.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-pdo_sqlite.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-pgsql.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-pspell.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-recode.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-simplexml.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-soap.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-sqlite3.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-tokenizer.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-wddx.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-xmlreader.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-xmlrpc.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-xsl.ini, /etc/php/7.2/fpm/conf.d/20-zip.ini
PHP API 20170718
PHP Extension 20170718
Zend Extension 320170718
Zend Extension Build API320170718,NTS
PHP Extension Build API20170718,NTS
Debug Build no
Thread Safety disabled
Zend Signal Handling enabled
Zend Memory Manager enabled
Zend Multibyte Support provided by mbstring
IPv6 Support enabled
DTrace Support available, disabled
Registered PHP Streamshttps, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, compress.bzip2, phar, zip
Registered Stream Socket Transportstcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2
Registered Stream Filterszlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, bzip2.*, convert.iconv.*
Zend logo This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
    with the ionCube PHP Loader (enabled) + Intrusion Protection from ioncube24.com (unconfigured) v10.1.1, Copyright (c) 2002-2017, by ionCube Ltd.
    with Zend OPcache v7.2.11-2+0~20181015120801.9+stretch~1.gbp8105e0, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Configuration

bcmath

BCMath support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
bcmath.scale00

bz2

BZip2 Support Enabled
Stream Wrapper support compress.bzip2://
Stream Filter support bzip2.decompress, bzip2.compress
BZip2 Version 1.0.6, 6-Sept-2010

calendar

Calendar support enabled

cgi-fcgi

php-fpm active
DirectiveLocal ValueMaster Value
cgi.discard_path00
cgi.fix_pathinfo11
cgi.force_redirect11
cgi.nph00
cgi.redirect_status_envno valueno value
cgi.rfc2616_headers00
fastcgi.error_headerno valueno value
fastcgi.logging11
fpm.configno valueno value

Core

PHP Version 7.2.11-2+0~20181015120801.9+stretch~1.gbp8105e0
DirectiveLocal ValueMaster Value
allow_url_fopenOnOn
allow_url_includeOffOff
arg_separator.input&&
arg_separator.output&&
auto_append_fileno valueno value
auto_globals_jitOnOn
auto_prepend_fileno valueno value
browscapno valueno value
default_charsetno valueno value
default_mimetypetext/htmltext/html
disable_classesno valueno value
disable_functionspcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_get_handler,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,pcntl_async_signals,pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_get_handler,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,pcntl_async_signals,
display_errorsOffOff
display_startup_errorsOffOff
doc_rootno valueno value
docref_extno valueno value
docref_rootno valueno value
enable_dlOffOff
enable_post_data_readingOnOn
error_append_stringno valueno value
error_logno valueno value
error_prepend_stringno valueno value
error_reporting722527
expose_phpOffOff
extension_dir/usr/lib/php/20170718/usr/lib/php/20170718
file_uploadsOnOn
hard_timeout22
highlight.comment#FF8000#FF8000
highlight.default#0000BB#0000BB
highlight.html#000000#000000
highlight.keyword#007700#007700
highlight.string#DD0000#DD0000
html_errorsOnOn
ignore_repeated_errorsOffOff
ignore_repeated_sourceOffOff
ignore_user_abortOffOff
implicit_flushOffOff
include_path.:/usr/share/php.:/usr/share/php
input_encodingno valueno value
internal_encodingno valueno value
log_errorsOnOn
log_errors_max_len10241024
mail.add_x_headerOnOn
mail.force_extra_parametersno valueno value
mail.logno valueno value
max_execution_time3030
max_file_uploads2020
max_input_nesting_level6464
max_input_time6060
max_input_vars1000010000
memory_limit256M256M
open_basedir/usr/share/php:/home/landgoedbeukenrode.nl/:/usr/sbin:/usr/bin:/bin:/tmp:/etc/phpmyadmin/usr/share/php:/home/landgoedbeukenrode.nl/:/usr/sbin:/usr/bin:/bin:/tmp:/etc/phpmyadmin
output_bufferingno valueno value
output_encodingno valueno value
output_handlerno valueno value
post_max_size128M128M
precision1414
realpath_cache_size4096K4096K
realpath_cache_ttl120120
register_argc_argvOffOff
report_memleaksOnOn
report_zend_debugOnOn
request_orderGPGP
sendmail_fromno valueno value
sendmail_path/usr/sbin/sendmail -t -i /usr/sbin/sendmail -t -i 
serialize_precision-1-1
short_open_tagOnOn
SMTPlocalhostlocalhost
smtp_port2525
sys_temp_dirno valueno value
track_errorsOffOff
unserialize_callback_funcno valueno value
upload_max_filesize128M128M
upload_tmp_dirno valueno value
user_dirno valueno value
user_ini.cache_ttl300300
user_ini.filename.user.ini.user.ini
variables_orderGPCSGPCS
xmlrpc_error_number00
xmlrpc_errorsOffOff
zend.assertions-1-1
zend.detect_unicodeOnOn
zend.enable_gcOnOn
zend.multibyteOffOff
zend.script_encodingno valueno value
zend.signal_checkOffOff

ctype

ctype functions enabled

curl

cURL support enabled
cURL Information 7.52.1
Age 3
Features
AsynchDNS Yes
CharConv No
Debug No
GSS-Negotiate No
IDN Yes
IPv6 Yes
krb4 No
Largefile Yes
libz Yes
NTLM Yes
NTLMWB Yes
SPNEGO Yes
SSL Yes
SSPI No
TLS-SRP Yes
HTTP2 Yes
GSSAPI Yes
KERBEROS5 Yes
UNIX_SOCKETS Yes
PSL Yes
Protocols dict, file, ftp, ftps, gopher, http, https, imap, imaps, ldap, ldaps, pop3, pop3s, rtmp, rtsp, scp, sftp, smb, smbs, smtp, smtps, telnet, tftp
Host x86_64-pc-linux-gnu
SSL Version OpenSSL/1.0.2l
ZLib Version 1.2.8
libSSH Version libssh2/1.7.0

date

date/time support enabled
timelib version 2017.06
"Olson" Timezone Database Version 0.system
Timezone Database internal
Default timezone Europe/Amsterdam
DirectiveLocal ValueMaster Value
date.default_latitude31.766731.7667
date.default_longitude35.233335.2333
date.sunrise_zenith90.58333390.583333
date.sunset_zenith90.58333390.583333
date.timezoneEurope/AmsterdamEurope/Amsterdam

dom

DOM/XML enabled
DOM/XML API Version 20031129
libxml Version 2.9.4
HTML Support enabled
XPath Support enabled
XPointer Support enabled
Schema Support enabled
RelaxNG Support enabled

exif

EXIF Support enabled
EXIF Version 7.2.11-2+0~20181015120801.9+stretch~1.gbp8105e0
Supported EXIF Version 0220
Supported filetypes JPEG, TIFF
Multibyte decoding support using mbstring enabled
Extended EXIF tag formats Canon, Casio, Fujifilm, Nikon, Olympus, Samsung, Panasonic, DJI, Sony, Pentax, Minolta, Sigma, Foveon, Kyocera, Ricoh, AGFA, Epson
DirectiveLocal ValueMaster Value
exif.decode_jis_intelJISJIS
exif.decode_jis_motorolaJISJIS
exif.decode_unicode_intelUCS-2LEUCS-2LE
exif.decode_unicode_motorolaUCS-2BEUCS-2BE
exif.encode_jisno valueno value
exif.encode_unicodeISO-8859-15ISO-8859-15

fileinfo

fileinfo support enabled
version 1.0.5
libmagic 531

filter

Input Validation and Filtering enabled
Revision $Id: 5a34caaa246b9df197f4b43af8ac66a07464fe4b $
DirectiveLocal ValueMaster Value
filter.defaultunsafe_rawunsafe_raw
filter.default_flagsno valueno value

ftp

FTP support enabled
FTPS support enabled

gd

GD Support enabled
GD headers Version 2.2.4
GD library Version 2.2.4
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with freetype
FreeType Version 2.6.3
GIF Read Support enabled
GIF Create Support enabled
JPEG Support enabled
libJPEG Version 6b
PNG Support enabled
libPNG Version 1.6.28
WBMP Support enabled
XPM Support enabled
libXpm Version 30411
XBM Support enabled
WebP Support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
gd.jpeg_ignore_warning11

gettext

GetText Support enabled

hash

hash support enabled
Hashing Engines md2 md4 md5 sha1 sha224 sha256 sha384 sha512/224 sha512/256 sha512 sha3-224 sha3-256 sha3-384 sha3-512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru snefru256 gost gost-crypto adler32 crc32 crc32b fnv132 fnv1a32 fnv164 fnv1a64 joaat haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5
MHASH support Enabled
MHASH API Version Emulated Support

iconv

iconv support enabled
iconv implementation glibc
iconv library version 2.27
DirectiveLocal ValueMaster Value
iconv.input_encodingno valueno value
iconv.internal_encodingno valueno value
iconv.output_encodingno valueno value

imagick

imagick moduleenabled
imagick module version 3.4.3
imagick classes Imagick, ImagickDraw, ImagickPixel, ImagickPixelIterator, ImagickKernel
Imagick compiled with ImageMagick version ImageMagick 6.9.7-4 Q16 x86_64 20170114 http://www.imagemagick.org
Imagick using ImageMagick library version ImageMagick 6.9.7-4 Q16 x86_64 20170114 http://www.imagemagick.org
ImageMagick copyright © 1999-2017 ImageMagick Studio LLC
ImageMagick release date 20170114
ImageMagick number of supported formats: 236
ImageMagick supported formats 3FR, AAI, AI, ART, ARW, AVI, AVS, BGR, BGRA, BGRO, BIE, BMP, BMP2, BMP3, BRF, CAL, CALS, CANVAS, CAPTION, CIN, CIP, CLIP, CMYK, CMYKA, CR2, CRW, CUR, CUT, DATA, DCM, DCR, DCX, DDS, DFONT, DJVU, DNG, DOT, DPX, DXT1, DXT5, EPDF, EPI, EPS, EPS2, EPS3, EPSF, EPSI, EPT, EPT2, EPT3, ERF, EXR, FAX, FILE, FITS, FRACTAL, FTP, FTS, G3, G4, GIF, GIF87, GRADIENT, GRAY, GROUP4, GV, H, HALD, HDR, HISTOGRAM, HRZ, HTM, HTML, HTTP, HTTPS, ICB, ICO, ICON, IIQ, INFO, INLINE, IPL, ISOBRL, ISOBRL6, J2C, J2K, JBG, JBIG, JNG, JNX, JP2, JPC, JPE, JPEG, JPG, JPM, JPS, JPT, JSON, K25, KDC, LABEL, M2V, M4V, MAC, MAGICK, MAP, MASK, MAT, MATTE, MEF, MIFF, MKV, MNG, MONO, MOV, MP4, MPC, MPEG, MPG, MRW, MSL, MSVG, MTV, MVG, NEF, NRW, NULL, ORF, OTB, OTF, PAL, PALM, PAM, PANGO, PATTERN, PBM, PCD, PCDS, PCL, PCT, PCX, PDB, PDF, PDFA, PEF, PES, PFA, PFB, PFM, PGM, PICON, PICT, PIX, PJPEG, PLASMA, PNG, PNG00, PNG24, PNG32, PNG48, PNG64, PNG8, PNM, PPM, PREVIEW, PS, PS2, PS3, PSB, PSD, PTIF, PWP, RADIAL-GRADIENT, RAF, RAS, RAW, RGB, RGBA, RGBO, RGF, RLA, RLE, RMF, RW2, SCR, SCT, SFW, SGI, SHTML, SIX, SIXEL, SPARSE-COLOR, SR2, SRF, STEGANO, SUN, SVG, SVGZ, TEXT, TGA, THUMBNAIL, TIFF, TIFF64, TILE, TIM, TTC, TTF, TXT, UBRL, UBRL6, UIL, UYVY, VDA, VICAR, VID, VIFF, VIPS, VST, WBMP, WMF, WMV, WMZ, WPG, X, X3F, XBM, XC, XCF, XPM, XPS, XV, XWD, YCbCr, YCbCrA, YUV
DirectiveLocal ValueMaster Value
imagick.locale_fix00
imagick.progress_monitor00
imagick.skip_version_check11

imap

IMAP c-Client Version 2007f
SSL Support enabled
Kerberos Support enabled

intl

Internationalization supportenabled
version 1.1.0
ICU version 57.1
ICU Data version 57.1
ICU TZData version 2016b
ICU Unicode version 8.0
DirectiveLocal ValueMaster Value
intl.default_localeno valueno value
intl.error_level00
intl.use_exceptions00

json

json support enabled
json version 1.6.0

ldap

LDAP Support enabled
RCS Version $Id: 3839f871a91c293a52322c63329c68db23a0290a $
Total Links 0/unlimited
API Version 3001
Vendor Name OpenLDAP
Vendor Version 20444
SASL Support Enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
ldap.max_linksUnlimitedUnlimited

libxml

libXML support active
libXML Compiled Version 2.9.4
libXML Loaded Version 20904
libXML streams enabled

mbstring

Multibyte Support enabled
Multibyte string engine libmbfl
HTTP input encoding translation disabled
libmbfl version 1.3.2
oniguruma version 6.3.0
mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
Multibyte (japanese) regex support enabled
Multibyte regex (oniguruma) backtrack check On
Multibyte regex (oniguruma) version 6.3.0
DirectiveLocal ValueMaster Value
mbstring.detect_orderno valueno value
mbstring.encoding_translationOffOff
mbstring.func_overload00
mbstring.http_inputno valueno value
mbstring.http_outputno valueno value
mbstring.http_output_conv_mimetypes^(text/|application/xhtml\+xml)^(text/|application/xhtml\+xml)
mbstring.internal_encodingno valueno value
mbstring.languageneutralneutral
mbstring.strict_detectionOffOff
mbstring.substitute_characterno valueno value

mysqli

MysqlI Supportenabled
Client API library version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 38fea24f2847fa7519001be390c98ae0acafe387 $
Active Persistent Links 0
Inactive Persistent Links 0
Active Links 0
DirectiveLocal ValueMaster Value
mysqli.allow_local_infileOnOn
mysqli.allow_persistentOnOn
mysqli.default_hostno valueno value
mysqli.default_port33063306
mysqli.default_pwno valueno value
mysqli.default_socketno valueno value
mysqli.default_userno valueno value
mysqli.max_linksUnlimitedUnlimited
mysqli.max_persistentUnlimitedUnlimited
mysqli.reconnectOffOff
mysqli.rollback_on_cached_plinkOffOff

mysqlnd

mysqlndenabled
Version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 38fea24f2847fa7519001be390c98ae0acafe387 $
Compression supported
core SSL supported
extended SSL supported
Command buffer size 4096
Read buffer size 32768
Read timeout 86400
Collecting statistics Yes
Collecting memory statistics No
Tracing n/a
Loaded plugins mysqlnd,debug_trace,auth_plugin_mysql_native_password,auth_plugin_mysql_clear_password,auth_plugin_sha256_password
API Extensions mysqli,pdo_mysql
mysqlnd statistics
bytes_sent 5273
bytes_received 198326
packets_sent 112
packets_received 790
protocol_overhead_in 3160
protocol_overhead_out 448
bytes_received_ok_packet 0
bytes_received_eof_packet 0
bytes_received_rset_header_packet 396
bytes_received_rset_field_meta_packet 0
bytes_received_rset_row_packet 598
bytes_received_prepare_response_packet 32002
bytes_received_change_user_packet 164771
packets_sent_command 53
packets_received_ok 0
packets_received_eof 0
packets_received_rset_header 44
packets_received_rset_field_meta 0
packets_received_rset_row 51
packets_received_prepare_response 515
packets_received_change_user 174
result_set_queries 44
non_result_set_queries 0
no_index_used 26
bad_index_used 0
slow_queries 0
buffered_sets 44
unbuffered_sets 0
ps_buffered_sets 0
ps_unbuffered_sets 0
flushed_normal_sets 0
flushed_ps_sets 0
ps_prepared_never_executed 0
ps_prepared_once_executed 0
rows_fetched_from_server_normal 130
rows_fetched_from_server_ps 0
rows_buffered_from_client_normal 130
rows_buffered_from_client_ps 0
rows_fetched_from_client_normal_buffered 130
rows_fetched_from_client_normal_unbuffered 0
rows_fetched_from_client_ps_buffered 0
rows_fetched_from_client_ps_unbuffered 0
rows_fetched_from_client_ps_cursor 0
rows_affected_normal 0
rows_affected_ps 0
rows_skipped_normal 130
rows_skipped_ps 0
copy_on_write_saved 0
copy_on_write_performed 0
command_buffer_too_small 0
connect_success 3
connect_failure 0
connection_reused 0
reconnect 0
pconnect_success 0
active_connections 18446744073709551615
active_persistent_connections 0
explicit_close 2
implicit_close 0
disconnect_close 0
in_middle_of_command_close 0
explicit_free_result 39
implicit_free_result 0
explicit_stmt_close 0
implicit_stmt_close 0
mem_emalloc_count 0
mem_emalloc_amount 0
mem_ecalloc_count 0
mem_ecalloc_amount 0
mem_erealloc_count 0
mem_erealloc_amount 0
mem_efree_count 0
mem_efree_amount 0
mem_malloc_count 0
mem_malloc_amount 0
mem_calloc_count 0
mem_calloc_amount 0
mem_realloc_count 0
mem_realloc_amount 0
mem_free_count 0
mem_free_amount 0
mem_estrndup_count 0
mem_strndup_count 0
mem_estrdup_count 0
mem_strdup_count 0
mem_edupl_count 0
mem_dupl_count 0
proto_text_fetched_null 0
proto_text_fetched_bit 0
proto_text_fetched_tinyint 0
proto_text_fetched_short 0
proto_text_fetched_int24 0
proto_text_fetched_int 254
proto_text_fetched_bigint 0
proto_text_fetched_decimal 0
proto_text_fetched_float 0
proto_text_fetched_double 0
proto_text_fetched_date 0
proto_text_fetched_year 0
proto_text_fetched_time 0
proto_text_fetched_datetime 0
proto_text_fetched_timestamp 127
proto_text_fetched_string 586
proto_text_fetched_blob 0
proto_text_fetched_enum 551
proto_text_fetched_set 0
proto_text_fetched_geometry 0
proto_text_fetched_other 0
proto_binary_fetched_null 0
proto_binary_fetched_bit 0
proto_binary_fetched_tinyint 0
proto_binary_fetched_short 0
proto_binary_fetched_int24 0
proto_binary_fetched_int 0
proto_binary_fetched_bigint 0
proto_binary_fetched_decimal 0
proto_binary_fetched_float 0
proto_binary_fetched_double 0
proto_binary_fetched_date 0
proto_binary_fetched_year 0
proto_binary_fetched_time 0
proto_binary_fetched_datetime 0
proto_binary_fetched_timestamp 0
proto_binary_fetched_string 0
proto_binary_fetched_json 0
proto_binary_fetched_blob 0
proto_binary_fetched_enum 0
proto_binary_fetched_set 0
proto_binary_fetched_geometry 0
proto_binary_fetched_other 0
init_command_executed_count 0
init_command_failed_count 0
com_quit 2
com_init_db 0
com_query 51
com_field_list 0
com_create_db 0
com_drop_db 0
com_refresh 0
com_shutdown 0
com_statistics 0
com_process_info 0
com_connect 0
com_process_kill 0
com_debug 0
com_ping 0
com_time 0
com_delayed_insert 0
com_change_user 0
com_binlog_dump 0
com_table_dump 0
com_connect_out 0
com_register_slave 0
com_stmt_prepare 0
com_stmt_execute 0
com_stmt_send_long_data 0
com_stmt_close 0
com_stmt_reset 0
com_stmt_set_option 0
com_stmt_fetch 0
com_deamon 0
bytes_received_real_data_normal 162439
bytes_received_real_data_ps 0

odbc

ODBC Supportenabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
ODBC library unixODBC
ODBCVER 0x0380
ODBC_INCLUDE -I/usr/include
ODBC_LFLAGS -L/usr/lib
ODBC_LIBS -lodbc
DirectiveLocal ValueMaster Value
odbc.allow_persistentOnOn
odbc.check_persistentOnOn
odbc.default_cursortypeStatic cursorStatic cursor
odbc.default_dbno valueno value
odbc.default_pwno valueno value
odbc.default_userno valueno value
odbc.defaultbinmodereturn as isreturn as is
odbc.defaultlrlreturn up to 4096 bytesreturn up to 4096 bytes
odbc.max_linksUnlimitedUnlimited
odbc.max_persistentUnlimitedUnlimited

openssl

OpenSSL support enabled
OpenSSL Library Version OpenSSL 1.1.0f 25 May 2017
OpenSSL Header Version OpenSSL 1.1.0f 25 May 2017
Openssl default config /usr/lib/ssl/openssl.cnf
DirectiveLocal ValueMaster Value
openssl.cafileno valueno value
openssl.capathno valueno value

pcre

PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support enabled
PCRE Library Version 8.41 2017-07-05
PCRE JIT Support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
pcre.backtrack_limit10000001000000
pcre.jit11
pcre.recursion_limit100000100000

PDO

PDO supportenabled
PDO drivers mysql, odbc, pgsql, sqlite

pdo_mysql

PDO Driver for MySQLenabled
Client API version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 38fea24f2847fa7519001be390c98ae0acafe387 $
DirectiveLocal ValueMaster Value
pdo_mysql.default_socket/var/run/mysqld/mysqld.sock/var/run/mysqld/mysqld.sock

PDO_ODBC

PDO Driver for ODBC (unixODBC)enabled
ODBC Connection Pooling Enabled, strict matching

pdo_pgsql

PDO Driver for PostgreSQLenabled
PostgreSQL(libpq) Version 9.6.10
Module version 7.2.11-2+0~20181015120801.9+stretch~1.gbp8105e0
Revision $Id: 9c5f356c77143981d2e905e276e439501fe0f419 $

pdo_sqlite

PDO Driver for SQLite 3.xenabled
SQLite Library 3.16.2

pgsql

PostgreSQL Supportenabled
PostgreSQL(libpq) Version 9.6.10
PostgreSQL(libpq) PostgreSQL 9.6.10 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 6.3.0 20170516, 64-bit
Multibyte character support enabled
SSL support enabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
DirectiveLocal ValueMaster Value
pgsql.allow_persistentOnOn
pgsql.auto_reset_persistentOffOff
pgsql.ignore_noticeOffOff
pgsql.log_noticeOffOff
pgsql.max_linksUnlimitedUnlimited
pgsql.max_persistentUnlimitedUnlimited

Phar

Phar: PHP Archive supportenabled
Phar EXT version 2.0.2
Phar API version 1.1.1
SVN revision $Id: 11c9d270a69dbd9589cbea10a0ad9731a286a147 $
Phar-based phar archives enabled
Tar-based phar archives enabled
ZIP-based phar archives enabled
gzip compression enabled
bzip2 compression enabled
Native OpenSSL support enabled
Phar based on pear/PHP_Archive, original concept by Davey Shafik.
Phar fully realized by Gregory Beaver and Marcus Boerger.
Portions of tar implementation Copyright (c) 2003-2009 Tim Kientzle.
DirectiveLocal ValueMaster Value
phar.cache_listno valueno value
phar.readonlyOnOn
phar.require_hashOnOn

posix

Revision $Id: 0a764bab332255746424a1e6cfbaaeebab998e4c $

pspell

PSpell Support enabled

readline

Readline Supportenabled
Readline library EditLine wrapper
DirectiveLocal ValueMaster Value
cli.pagerno valueno value
cli.prompt\b \> \b \> 

recode

Recode Support enabled
Revision $Id: 8850a0f49afd824e77a2873e4cb19798daf74354 $

Reflection

Reflectionenabled
Version $Id: 3bd31e48a84f686e08d99aa98943ae42bea65682 $

session

Session Support enabled
Registered save handlers files user
Registered serializer handlers php_serialize php php_binary wddx
DirectiveLocal ValueMaster Value
session.auto_startOffOff
session.cache_expire180180
session.cache_limiternocachenocache
session.cookie_domainno valueno value
session.cookie_httponlyno valueno value
session.cookie_lifetime00
session.cookie_path//
session.cookie_secure00
session.gc_divisor10001000
session.gc_maxlifetime14401440
session.gc_probability00
session.lazy_writeOnOn
session.namePHPSESSIDPHPSESSID
session.referer_checkno valueno value
session.save_handlerfilesfiles
session.save_path/var/lib/php/sessions/var/lib/php/sessions
session.serialize_handlerphpphp
session.sid_bits_per_character55
session.sid_length2626
session.upload_progress.cleanupOnOn
session.upload_progress.enabledOnOn
session.upload_progress.freq1%1%
session.upload_progress.min_freq11
session.upload_progress.namePHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESSPHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS
session.upload_progress.prefixupload_progress_upload_progress_
session.use_cookies11
session.use_only_cookies11
session.use_strict_mode00
session.use_trans_sid00

shmop

shmop support enabled

SimpleXML

Simplexml supportenabled
Revision $Id: 341daed0ee94ea8f728bfd0ba4626e6ed365c0d1 $
Schema support enabled

soap

Soap Client enabled
Soap Server enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
soap.wsdl_cache11
soap.wsdl_cache_dir/tmp/tmp
soap.wsdl_cache_enabled11
soap.wsdl_cache_limit55
soap.wsdl_cache_ttl8640086400

sockets

Sockets Support enabled

sodium

sodium supportenabled
libsodium headers version 1.0.16
libsodium library version 1.0.16

SPL

SPL supportenabled
Interfaces OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, CallbackFilterIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilesystemIterator, FilterIterator, GlobIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, MultipleIterator, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveCallbackFilterIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RecursiveTreeIterator, RegexIterator, RuntimeException, SplDoublyLinkedList, SplFileInfo, SplFileObject, SplFixedArray, SplHeap, SplMinHeap, SplMaxHeap, SplObjectStorage, SplPriorityQueue, SplQueue, SplStack, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException

sqlite3

SQLite3 supportenabled
SQLite3 module version 7.2.11-2+0~20181015120801.9+stretch~1.gbp8105e0
SQLite Library 3.16.2
DirectiveLocal ValueMaster Value
sqlite3.extension_dirno valueno value

standard

Dynamic Library Support enabled
Path to sendmail /usr/sbin/sendmail -t -i
DirectiveLocal ValueMaster Value
assert.active11
assert.bail00
assert.callbackno valueno value
assert.exception00
assert.quiet_eval00
assert.warning11
auto_detect_line_endings00
default_socket_timeout6060
fromno valueno value
session.trans_sid_hostsno valueno value
session.trans_sid_tagsa=href,area=href,frame=src,form=a=href,area=href,frame=src,form=
url_rewriter.hostsno valueno value
url_rewriter.tagsform=form=
user_agentno valueno value

sysvmsg

sysvmsg support enabled
Revision $Id: 73c7c7668de72405a739f837dc62fd6ce8e5eba6 $

sysvsem

Version 7.2.11-2+0~20181015120801.9+stretch~1.gbp8105e0

sysvshm

Version 7.2.11-2+0~20181015120801.9+stretch~1.gbp8105e0

tokenizer

Tokenizer Support enabled

wddx

WDDX Supportenabled
WDDX Session Serializer enabled

xml

XML Support active
XML Namespace Support active
libxml2 Version 2.9.4

xmlreader

XMLReader enabled

xmlrpc

core library version xmlrpc-epi v. 0.54
php extension version 7.2.11-2+0~20181015120801.9+stretch~1.gbp8105e0
author Dan Libby
homepage http://xmlrpc-epi.sourceforge.net
open sourced by Epinions.com

xmlwriter

XMLWriter enabled

xsl

XSL enabled
libxslt Version 1.1.29
libxslt compiled against libxml Version 2.9.4
EXSLT enabled
libexslt Version 1.1.29

Zend OPcache

Opcode Caching Up and Running
Optimization Enabled
SHM Cache Enabled
File Cache Disabled
Startup OK
Shared memory model mmap
Cache hits 111716891
Cache misses 660707
Used memory 2121152808
Free memory 40
Wasted memory 26330800
Interned Strings Used memory 33554400
Interned Strings Free memory 32
Cached scripts 53983
Cached keys 61780
Max keys 262237
OOM restarts 0
Hash keys restarts 0
Manual restarts 10
DirectiveLocal ValueMaster Value
opcache.blacklist_filename/etc/php/7.2/opcache-blacklist.txt/etc/php/7.2/opcache-blacklist.txt
opcache.consistency_checks00
opcache.dups_fixOffOff
opcache.enableOnOn
opcache.enable_cliOffOff
opcache.enable_file_overrideOffOff
opcache.error_logno valueno value
opcache.file_cacheno valueno value
opcache.file_cache_consistency_checks11
opcache.file_cache_only00
opcache.file_update_protection22
opcache.force_restart_timeout180180
opcache.huge_code_pagesOffOff
opcache.inherited_hackOnOn
opcache.interned_strings_buffer3232
opcache.lockfile_path/tmp/tmp
opcache.log_verbosity_level11
opcache.max_accelerated_files150000150000
opcache.max_file_size00
opcache.max_wasted_percentage55
opcache.memory_consumption20482048
opcache.opt_debug_level00
opcache.optimization_level0x7FFFBFFF0x7FFFBFFF
opcache.preferred_memory_modelno valueno value
opcache.protect_memory00
opcache.restrict_apino valueno value
opcache.revalidate_freq22
opcache.revalidate_pathOffOff
opcache.save_comments11
opcache.use_cwdOnOn
opcache.validate_permissionOnOn
opcache.validate_rootOffOff
opcache.validate_timestampsOnOn

zip

Zip enabled
Zip version 1.15.3
Libzip headers version 1.3.2
Libzip library version 1.3.2

zlib

ZLib Supportenabled
Stream Wrapper compress.zlib://
Stream Filter zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version 1.2.8
Linked Version 1.2.8
DirectiveLocal ValueMaster Value
zlib.output_compressionOffOff
zlib.output_compression_level-1-1
zlib.output_handlerno valueno value

Additional Modules

Module Name
ionCube Loader

Environment

VariableValue
USER landgoe1
HOME /home/landgoedbeukenrode.nl

PHP Variables

VariableValue
$_REQUEST['pad1']nl/Home
$_REQUEST['pad2']no value
$_REQUEST['pad3']no value
$_REQUEST['pad4']no value
$_REQUEST['pad5']no value
$_GET['pad1']nl/Home
$_GET['pad2']no value
$_GET['pad3']no value
$_GET['pad4']no value
$_GET['pad5']no value
$_SERVER['USER']landgoe1
$_SERVER['HOME']/home/landgoedbeukenrode.nl
$_SERVER['SCRIPT_NAME']/landgoedbeukenrode.nl/index.php
$_SERVER['REQUEST_URI']/nl/Home
$_SERVER['QUERY_STRING']pad1=nl/Home&pad2=&pad3=&pad4=&pad5=
$_SERVER['REQUEST_METHOD']GET
$_SERVER['SERVER_PROTOCOL']HTTP/1.0
$_SERVER['GATEWAY_INTERFACE']CGI/1.1
$_SERVER['REDIRECT_QUERY_STRING']pad1=nl/Home&pad2=&pad3=&pad4=&pad5=
$_SERVER['REDIRECT_URL']/landgoedbeukenrode.nl/nl/Home
$_SERVER['REMOTE_PORT']52438
$_SERVER['SCRIPT_FILENAME']/home/landgoedbeukenrode.nl/public_html/landgoedbeukenrode.nl/index.php
$_SERVER['SERVER_ADMIN']webmaster@landgoedbeukenrode.nl
$_SERVER['CONTEXT_DOCUMENT_ROOT']/home/landgoedbeukenrode.nl/public_html
$_SERVER['CONTEXT_PREFIX']no value
$_SERVER['REQUEST_SCHEME']https
$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']/home/landgoedbeukenrode.nl/public_html
$_SERVER['REMOTE_ADDR']54.167.18.170
$_SERVER['SERVER_PORT']443
$_SERVER['SERVER_ADDR']127.0.0.1
$_SERVER['SERVER_NAME']www.landgoedbeukenrode.nl
$_SERVER['SERVER_SOFTWARE']Apache/2.4.29 (Debian)
$_SERVER['SERVER_SIGNATURE']<address>Apache/2.4.29 (Debian) Server at www.landgoedbeukenrode.nl Port 443</address>
$_SERVER['PATH']/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
$_SERVER['HTTP_ACCEPT_ENCODING']gzip
$_SERVER['HTTP_ACCEPT']text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
$_SERVER['HTTP_CONNECTION']close
$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO']https
$_SERVER['HTTP_X_REAL_IP']54.167.18.170
$_SERVER['HTTP_HOST']www.landgoedbeukenrode.nl
$_SERVER['proxy-nokeepalive']1
$_SERVER['SSL_CLIENT_CERT']no value
$_SERVER['SSL_SERVER_CERT']-----BEGIN CERTIFICATE----- MIIFtTCCBJ2gAwIBAgIRAJpGRrNZJcDaDzLhSphQgwQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAw gZYxCzAJBgNVBAYTAkdCMRswGQYDVQQIExJHcmVhdGVyIE1hbmNoZXN0ZXIxEDAO BgNVBAcTB1NhbGZvcmQxGjAYBgNVBAoTEUNPTU9ETyBDQSBMaW1pdGVkMTwwOgYD VQQDEzNDT01PRE8gUlNBIE9yZ2FuaXphdGlvbiBWYWxpZGF0aW9uIFNlY3VyZSBT ZXJ2ZXIgQ0EwHhcNMTcwNzEyMDAwMDAwWhcNMjAwNzExMjM1OTU5WjCBqjELMAkG A1UEBhMCTkwxDzANBgNVBBETBjgwMjRBQTETMBEGA1UECBMKT3Zlcmlqc3NlbDEP MA0GA1UEBxMGWndvbGxlMRgwFgYDVQQJEw9DZWludHV1cmJhYW4gMjgxGjAYBgNV BAoTEVlvdXIgSG9sZGluZyBCLlYuMRUwEwYDVQQLEwxXaWxkY2FyZCBTU0wxFzAV BgNVBAMMDiouZmlyc3RmaW5kLm5sMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB CgKCAQEA1BmP0xHkSccgP5xLRJmcrDTBcXa+qt7mLtcNKwr6p7goy8VLZu4f+CuR blFXaRnxQqgDiHoV9wmogoNh0Qsokh/b35Po9bY7D6GKY22JbD/96+bcks7qXfiW aszFwrLvy0PNaTKEcEqwIewRChFzWl7MLim+Fm/AZ+EXNRPtYfa+QqDvWJK+DnvQ NQNPJ4PJqixmrS2NAZgwOm0ei04xzhviNRTCIM20rd5iQwcRxl9QIMZZ1LEGbwJt +XdaXdH3Qdt8VQc/hbjwH5bqPndbC7n2nBWUORV+eu49J9Qrw4AOfXa0YGLpW1Tm ONKdXHED+FXynAW8RsWCSx7GG9U6ZQIDAQABo4IB5jCCAeIwHwYDVR0jBBgwFoAU mvMr2s+tT7YvuypISCoStxtCwSQwHQYDVR0OBBYEFIfk6d3l/lPr90kkxPjORABR DJ/1MA4GA1UdDwEB/wQEAwIFoDAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB0GA1UdJQQWMBQGCCsG AQUFBwMBBggrBgEFBQcDAjBQBgNVHSAESTBHMDsGDCsGAQQBsjEBAgEDBDArMCkG CCsGAQUFBwIBFh1odHRwczovL3NlY3VyZS5jb21vZG8uY29tL0NQUzAIBgZngQwB AgIwWgYDVR0fBFMwUTBPoE2gS4ZJaHR0cDovL2NybC5jb21vZG9jYS5jb20vQ09N T0RPUlNBT3JnYW5pemF0aW9uVmFsaWRhdGlvblNlY3VyZVNlcnZlckNBLmNybDCB iwYIKwYBBQUHAQEEfzB9MFUGCCsGAQUFBzAChklodHRwOi8vY3J0LmNvbW9kb2Nh LmNvbS9DT01PRE9SU0FPcmdhbml6YXRpb25WYWxpZGF0aW9uU2VjdXJlU2VydmVy Q0EuY3J0MCQGCCsGAQUFBzABhhhodHRwOi8vb2NzcC5jb21vZG9jYS5jb20wJwYD VR0RBCAwHoIOKi5maXJzdGZpbmQubmyCDGZpcnN0ZmluZC5ubDANBgkqhkiG9w0B AQsFAAOCAQEAXftKjUzBdFVozVi198wdzxmNz8c+f8Ts6iwkkbG1G6X0jmAl5DGl 5OTCLaD70q1Tq6HavVM1W2X2cZQTUhaApbBLMDkmZKQkfVkEIp5HG49OUv31wtc3 yi3gM9lhEbuHxckRukKpjXZtKE9RROBOa8n3rhK4bJJSGVh9TnojswhHI05F5F03 hx0oR9c0nvUTc9SdscC3PrlGsKgE+i+eGQx14+WR5Vu5z8uaukvZ4tYfz1wyHiB/ BLQlp6N5Uq+RVTd/BspenM1aUYtBKISb24XDIw5Kve05E50lclGIYt/oNl0eQfUA m/pYuQcQIVdal78V4LXkmiagGzA+aCtpVA== -----END CERTIFICATE-----
$_SERVER['HTTPS']on
$_SERVER['SCRIPT_URI']https://www.landgoedbeukenrode.nl/nl/Home
$_SERVER['SCRIPT_URL']/nl/Home
$_SERVER['UNIQUE_ID']W@5iKA0PJKAasKd5TsRKfAAAAEw
$_SERVER['REDIRECT_STATUS']200
$_SERVER['REDIRECT_SSL_CLIENT_CERT']no value
$_SERVER['REDIRECT_SSL_SERVER_CERT']-----BEGIN CERTIFICATE----- MIIFtTCCBJ2gAwIBAgIRAJpGRrNZJcDaDzLhSphQgwQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAw gZYxCzAJBgNVBAYTAkdCMRswGQYDVQQIExJHcmVhdGVyIE1hbmNoZXN0ZXIxEDAO BgNVBAcTB1NhbGZvcmQxGjAYBgNVBAoTEUNPTU9ETyBDQSBMaW1pdGVkMTwwOgYD VQQDEzNDT01PRE8gUlNBIE9yZ2FuaXphdGlvbiBWYWxpZGF0aW9uIFNlY3VyZSBT ZXJ2ZXIgQ0EwHhcNMTcwNzEyMDAwMDAwWhcNMjAwNzExMjM1OTU5WjCBqjELMAkG A1UEBhMCTkwxDzANBgNVBBETBjgwMjRBQTETMBEGA1UECBMKT3Zlcmlqc3NlbDEP MA0GA1UEBxMGWndvbGxlMRgwFgYDVQQJEw9DZWludHV1cmJhYW4gMjgxGjAYBgNV BAoTEVlvdXIgSG9sZGluZyBCLlYuMRUwEwYDVQQLEwxXaWxkY2FyZCBTU0wxFzAV BgNVBAMMDiouZmlyc3RmaW5kLm5sMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB CgKCAQEA1BmP0xHkSccgP5xLRJmcrDTBcXa+qt7mLtcNKwr6p7goy8VLZu4f+CuR blFXaRnxQqgDiHoV9wmogoNh0Qsokh/b35Po9bY7D6GKY22JbD/96+bcks7qXfiW aszFwrLvy0PNaTKEcEqwIewRChFzWl7MLim+Fm/AZ+EXNRPtYfa+QqDvWJK+DnvQ NQNPJ4PJqixmrS2NAZgwOm0ei04xzhviNRTCIM20rd5iQwcRxl9QIMZZ1LEGbwJt +XdaXdH3Qdt8VQc/hbjwH5bqPndbC7n2nBWUORV+eu49J9Qrw4AOfXa0YGLpW1Tm ONKdXHED+FXynAW8RsWCSx7GG9U6ZQIDAQABo4IB5jCCAeIwHwYDVR0jBBgwFoAU mvMr2s+tT7YvuypISCoStxtCwSQwHQYDVR0OBBYEFIfk6d3l/lPr90kkxPjORABR DJ/1MA4GA1UdDwEB/wQEAwIFoDAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB0GA1UdJQQWMBQGCCsG AQUFBwMBBggrBgEFBQcDAjBQBgNVHSAESTBHMDsGDCsGAQQBsjEBAgEDBDArMCkG CCsGAQUFBwIBFh1odHRwczovL3NlY3VyZS5jb21vZG8uY29tL0NQUzAIBgZngQwB AgIwWgYDVR0fBFMwUTBPoE2gS4ZJaHR0cDovL2NybC5jb21vZG9jYS5jb20vQ09N T0RPUlNBT3JnYW5pemF0aW9uVmFsaWRhdGlvblNlY3VyZVNlcnZlckNBLmNybDCB iwYIKwYBBQUHAQEEfzB9MFUGCCsGAQUFBzAChklodHRwOi8vY3J0LmNvbW9kb2Nh LmNvbS9DT01PRE9SU0FPcmdhbml6YXRpb25WYWxpZGF0aW9uU2VjdXJlU2VydmVy Q0EuY3J0MCQGCCsGAQUFBzABhhhodHRwOi8vb2NzcC5jb21vZG9jYS5jb20wJwYD VR0RBCAwHoIOKi5maXJzdGZpbmQubmyCDGZpcnN0ZmluZC5ubDANBgkqhkiG9w0B AQsFAAOCAQEAXftKjUzBdFVozVi198wdzxmNz8c+f8Ts6iwkkbG1G6X0jmAl5DGl 5OTCLaD70q1Tq6HavVM1W2X2cZQTUhaApbBLMDkmZKQkfVkEIp5HG49OUv31wtc3 yi3gM9lhEbuHxckRukKpjXZtKE9RROBOa8n3rhK4bJJSGVh9TnojswhHI05F5F03 hx0oR9c0nvUTc9SdscC3PrlGsKgE+i+eGQx14+WR5Vu5z8uaukvZ4tYfz1wyHiB/ BLQlp6N5Uq+RVTd/BspenM1aUYtBKISb24XDIw5Kve05E50lclGIYt/oNl0eQfUA m/pYuQcQIVdal78V4LXkmiagGzA+aCtpVA== -----END CERTIFICATE-----
$_SERVER['REDIRECT_HTTPS']on
$_SERVER['REDIRECT_SCRIPT_URI']https://www.landgoedbeukenrode.nl/nl/Home
$_SERVER['REDIRECT_SCRIPT_URL']/nl/Home
$_SERVER['REDIRECT_UNIQUE_ID']W@5iKA0PJKAasKd5TsRKfAAAAEw
$_SERVER['REDIRECT_REDIRECT_STATUS']200
$_SERVER['REDIRECT_REDIRECT_SSL_CLIENT_CERT']no value
$_SERVER['REDIRECT_REDIRECT_SSL_SERVER_CERT']-----BEGIN CERTIFICATE----- MIIFtTCCBJ2gAwIBAgIRAJpGRrNZJcDaDzLhSphQgwQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAw gZYxCzAJBgNVBAYTAkdCMRswGQYDVQQIExJHcmVhdGVyIE1hbmNoZXN0ZXIxEDAO BgNVBAcTB1NhbGZvcmQxGjAYBgNVBAoTEUNPTU9ETyBDQSBMaW1pdGVkMTwwOgYD VQQDEzNDT01PRE8gUlNBIE9yZ2FuaXphdGlvbiBWYWxpZGF0aW9uIFNlY3VyZSBT ZXJ2ZXIgQ0EwHhcNMTcwNzEyMDAwMDAwWhcNMjAwNzExMjM1OTU5WjCBqjELMAkG A1UEBhMCTkwxDzANBgNVBBETBjgwMjRBQTETMBEGA1UECBMKT3Zlcmlqc3NlbDEP MA0GA1UEBxMGWndvbGxlMRgwFgYDVQQJEw9DZWludHV1cmJhYW4gMjgxGjAYBgNV BAoTEVlvdXIgSG9sZGluZyBCLlYuMRUwEwYDVQQLEwxXaWxkY2FyZCBTU0wxFzAV BgNVBAMMDiouZmlyc3RmaW5kLm5sMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB CgKCAQEA1BmP0xHkSccgP5xLRJmcrDTBcXa+qt7mLtcNKwr6p7goy8VLZu4f+CuR blFXaRnxQqgDiHoV9wmogoNh0Qsokh/b35Po9bY7D6GKY22JbD/96+bcks7qXfiW aszFwrLvy0PNaTKEcEqwIewRChFzWl7MLim+Fm/AZ+EXNRPtYfa+QqDvWJK+DnvQ NQNPJ4PJqixmrS2NAZgwOm0ei04xzhviNRTCIM20rd5iQwcRxl9QIMZZ1LEGbwJt +XdaXdH3Qdt8VQc/hbjwH5bqPndbC7n2nBWUORV+eu49J9Qrw4AOfXa0YGLpW1Tm ONKdXHED+FXynAW8RsWCSx7GG9U6ZQIDAQABo4IB5jCCAeIwHwYDVR0jBBgwFoAU mvMr2s+tT7YvuypISCoStxtCwSQwHQYDVR0OBBYEFIfk6d3l/lPr90kkxPjORABR DJ/1MA4GA1UdDwEB/wQEAwIFoDAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB0GA1UdJQQWMBQGCCsG AQUFBwMBBggrBgEFBQcDAjBQBgNVHSAESTBHMDsGDCsGAQQBsjEBAgEDBDArMCkG CCsGAQUFBwIBFh1odHRwczovL3NlY3VyZS5jb21vZG8uY29tL0NQUzAIBgZngQwB AgIwWgYDVR0fBFMwUTBPoE2gS4ZJaHR0cDovL2NybC5jb21vZG9jYS5jb20vQ09N T0RPUlNBT3JnYW5pemF0aW9uVmFsaWRhdGlvblNlY3VyZVNlcnZlckNBLmNybDCB iwYIKwYBBQUHAQEEfzB9MFUGCCsGAQUFBzAChklodHRwOi8vY3J0LmNvbW9kb2Nh LmNvbS9DT01PRE9SU0FPcmdhbml6YXRpb25WYWxpZGF0aW9uU2VjdXJlU2VydmVy Q0EuY3J0MCQGCCsGAQUFBzABhhhodHRwOi8vb2NzcC5jb21vZG9jYS5jb20wJwYD VR0RBCAwHoIOKi5maXJzdGZpbmQubmyCDGZpcnN0ZmluZC5ubDANBgkqhkiG9w0B AQsFAAOCAQEAXftKjUzBdFVozVi198wdzxmNz8c+f8Ts6iwkkbG1G6X0jmAl5DGl 5OTCLaD70q1Tq6HavVM1W2X2cZQTUhaApbBLMDkmZKQkfVkEIp5HG49OUv31wtc3 yi3gM9lhEbuHxckRukKpjXZtKE9RROBOa8n3rhK4bJJSGVh9TnojswhHI05F5F03 hx0oR9c0nvUTc9SdscC3PrlGsKgE+i+eGQx14+WR5Vu5z8uaukvZ4tYfz1wyHiB/ BLQlp6N5Uq+RVTd/BspenM1aUYtBKISb24XDIw5Kve05E50lclGIYt/oNl0eQfUA m/pYuQcQIVdal78V4LXkmiagGzA+aCtpVA== -----END CERTIFICATE-----
$_SERVER['REDIRECT_REDIRECT_HTTPS']on
$_SERVER['REDIRECT_REDIRECT_SCRIPT_URI']https://www.landgoedbeukenrode.nl/nl/Home
$_SERVER['REDIRECT_REDIRECT_SCRIPT_URL']/nl/Home
$_SERVER['REDIRECT_REDIRECT_UNIQUE_ID']W@5iKA0PJKAasKd5TsRKfAAAAEw
$_SERVER['FCGI_ROLE']RESPONDER
$_SERVER['PHP_SELF']/landgoedbeukenrode.nl/index.php
$_SERVER['REQUEST_TIME_FLOAT']1542349352.9308
$_SERVER['REQUEST_TIME']1542349352

PHP Credits

PHP Group
Thies C. Arntzen, Stig Bakken, Shane Caraveo, Andi Gutmans, Rasmus Lerdorf, Sam Ruby, Sascha Schumann, Zeev Suraski, Jim Winstead, Andrei Zmievski
Language Design & Concept
Andi Gutmans, Rasmus Lerdorf, Zeev Suraski, Marcus Boerger
PHP Authors
ContributionAuthors
Zend Scripting Language Engine Andi Gutmans, Zeev Suraski, Stanislav Malyshev, Marcus Boerger, Dmitry Stogov, Xinchen Hui, Nikita Popov
Extension Module API Andi Gutmans, Zeev Suraski, Andrei Zmievski
UNIX Build and Modularization Stig Bakken, Sascha Schumann, Jani Taskinen
Windows Support Shane Caraveo, Zeev Suraski, Wez Furlong, Pierre-Alain Joye, Anatol Belski, Kalle Sommer Nielsen
Server API (SAPI) Abstraction Layer Andi Gutmans, Shane Caraveo, Zeev Suraski
Streams Abstraction Layer Wez Furlong, Sara Golemon
PHP Data Objects Layer Wez Furlong, Marcus Boerger, Sterling Hughes, George Schlossnagle, Ilia Alshanetsky
Output Handler Zeev Suraski, Thies C. Arntzen, Marcus Boerger, Michael Wallner
Consistent 64 bit support Anthony Ferrara, Anatol Belski
SAPI Modules
ContributionAuthors
Apache 2.0 Handler Ian Holsman, Justin Erenkrantz (based on Apache 2.0 Filter code)
CGI / FastCGI Rasmus Lerdorf, Stig Bakken, Shane Caraveo, Dmitry Stogov
CLI Edin Kadribasic, Marcus Boerger, Johannes Schlueter, Moriyoshi Koizumi, Xinchen Hui
Embed Edin Kadribasic
FastCGI Process Manager Andrei Nigmatulin, dreamcat4, Antony Dovgal, Jerome Loyet
litespeed George Wang
phpdbg Felipe Pena, Joe Watkins, Bob Weinand
Module Authors
ModuleAuthors
BC Math Andi Gutmans
Bzip2 Sterling Hughes
Calendar Shane Caraveo, Colin Viebrock, Hartmut Holzgraefe, Wez Furlong
COM and .Net Wez Furlong
ctype Hartmut Holzgraefe
cURL Sterling Hughes
Date/Time Support Derick Rethans
DB-LIB (MS SQL, Sybase) Wez Furlong, Frank M. Kromann, Adam Baratz
DBA Sascha Schumann, Marcus Boerger
DOM Christian Stocker, Rob Richards, Marcus Boerger
enchant Pierre-Alain Joye, Ilia Alshanetsky
EXIF Rasmus Lerdorf, Marcus Boerger
fileinfo Ilia Alshanetsky, Pierre Alain Joye, Scott MacVicar, Derick Rethans, Anatol Belski
Firebird driver for PDO Ard Biesheuvel
FTP Stefan Esser, Andrew Skalski
GD imaging Rasmus Lerdorf, Stig Bakken, Jim Winstead, Jouni Ahto, Ilia Alshanetsky, Pierre-Alain Joye, Marcus Boerger
GetText Alex Plotnick
GNU GMP support Stanislav Malyshev
Iconv Rui Hirokawa, Stig Bakken, Moriyoshi Koizumi
IMAP Rex Logan, Mark Musone, Brian Wang, Kaj-Michael Lang, Antoni Pamies Olive, Rasmus Lerdorf, Andrew Skalski, Chuck Hagenbuch, Daniel R Kalowsky
Input Filter Rasmus Lerdorf, Derick Rethans, Pierre-Alain Joye, Ilia Alshanetsky
InterBase Jouni Ahto, Andrew Avdeev, Ard Biesheuvel
Internationalization Ed Batutis, Vladimir Iordanov, Dmitry Lakhtyuk, Stanislav Malyshev, Vadim Savchuk, Kirti Velankar
JSON Jakub Zelenka, Omar Kilani, Scott MacVicar
LDAP Amitay Isaacs, Eric Warnke, Rasmus Lerdorf, Gerrit Thomson, Stig Venaas
LIBXML Christian Stocker, Rob Richards, Marcus Boerger, Wez Furlong, Shane Caraveo
Multibyte String Functions Tsukada Takuya, Rui Hirokawa
MySQL driver for PDO George Schlossnagle, Wez Furlong, Ilia Alshanetsky, Johannes Schlueter
MySQLi Zak Greant, Georg Richter, Andrey Hristov, Ulf Wendel
MySQLnd Andrey Hristov, Ulf Wendel, Georg Richter, Johannes Schlüter
OCI8 Stig Bakken, Thies C. Arntzen, Andy Sautins, David Benson, Maxim Maletsky, Harald Radi, Antony Dovgal, Andi Gutmans, Wez Furlong, Christopher Jones, Oracle Corporation
ODBC driver for PDO Wez Furlong
ODBC Stig Bakken, Andreas Karajannis, Frank M. Kromann, Daniel R. Kalowsky
Opcache Andi Gutmans, Zeev Suraski, Stanislav Malyshev, Dmitry Stogov, Xinchen Hui
OpenSSL Stig Venaas, Wez Furlong, Sascha Kettler, Scott MacVicar
Oracle (OCI) driver for PDO Wez Furlong
pcntl Jason Greene, Arnaud Le Blanc
Perl Compatible Regexps Andrei Zmievski
PHP Archive Gregory Beaver, Marcus Boerger
PHP Data Objects Wez Furlong, Marcus Boerger, Sterling Hughes, George Schlossnagle, Ilia Alshanetsky
PHP hash Sara Golemon, Rasmus Lerdorf, Stefan Esser, Michael Wallner, Scott MacVicar
Posix Kristian Koehntopp
PostgreSQL driver for PDO Edin Kadribasic, Ilia Alshanetsky
PostgreSQL Jouni Ahto, Zeev Suraski, Yasuo Ohgaki, Chris Kings-Lynne
Pspell Vlad Krupin
Readline Thies C. Arntzen
Recode Kristian Koehntopp
Reflection Marcus Boerger, Timm Friebe, George Schlossnagle, Andrei Zmievski, Johannes Schlueter
Sessions Sascha Schumann, Andrei Zmievski
Shared Memory Operations Slava Poliakov, Ilia Alshanetsky
SimpleXML Sterling Hughes, Marcus Boerger, Rob Richards
SNMP Rasmus Lerdorf, Harrie Hazewinkel, Mike Jackson, Steven Lawrance, Johann Hanne, Boris Lytochkin
SOAP Brad Lafountain, Shane Caraveo, Dmitry Stogov
Sockets Chris Vandomelen, Sterling Hughes, Daniel Beulshausen, Jason Greene
Sodium Frank Denis
SPL Marcus Boerger, Etienne Kneuss
SQLite 3.x driver for PDO Wez Furlong
SQLite3 Scott MacVicar, Ilia Alshanetsky, Brad Dewar
System V Message based IPC Wez Furlong
System V Semaphores Tom May
System V Shared Memory Christian Cartus
tidy John Coggeshall, Ilia Alshanetsky
tokenizer Andrei Zmievski, Johannes Schlueter
WDDX Andrei Zmievski
XML Stig Bakken, Thies C. Arntzen, Sterling Hughes
XMLReader Rob Richards
xmlrpc Dan Libby
XMLWriter Rob Richards, Pierre-Alain Joye
XSL Christian Stocker, Rob Richards
Zip Pierre-Alain Joye, Remi Collet
Zlib Rasmus Lerdorf, Stefan Roehrich, Zeev Suraski, Jade Nicoletti, Michael Wallner
PHP Documentation
Authors Mehdi Achour, Friedhelm Betz, Antony Dovgal, Nuno Lopes, Hannes Magnusson, Philip Olson, Georg Richter, Damien Seguy, Jakub Vrana, Adam Harvey
Editor Peter Cowburn
User Note Maintainers Daniel P. Brown, Thiago Henrique Pojda
Other Contributors Previously active authors, editors and other contributors are listed in the manual.
PHP Quality Assurance Team
Ilia Alshanetsky, Joerg Behrens, Antony Dovgal, Stefan Esser, Moriyoshi Koizumi, Magnus Maatta, Sebastian Nohn, Derick Rethans, Melvyn Sopacua, Jani Taskinen, Pierre-Alain Joye, Dmitry Stogov, Felipe Pena, David Soria Parra, Stanislav Malyshev, Julien Pauli, Stephen Zarkos, Anatol Belski, Remi Collet, Ferenc Kovacs
Websites and Infrastructure team
PHP Websites Team Rasmus Lerdorf, Hannes Magnusson, Philip Olson, Lukas Kahwe Smith, Pierre-Alain Joye, Kalle Sommer Nielsen, Peter Cowburn, Adam Harvey, Ferenc Kovacs, Levi Morrison
Event Maintainers Damien Seguy, Daniel P. Brown
Network Infrastructure Daniel P. Brown
Windows Infrastructure Alex Schoenmaker

PHP License

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the PHP License as published by the PHP Group and included in the distribution in the file: LICENSE

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

If you did not receive a copy of the PHP license, or have any questions about PHP licensing, please contact license@php.net.

1